Казвали ли сте на децата да не се крият в гардероба, да не пипат остри предмети, да не тичат на паркинга? Колко пъти е трябвало да го повторите, но след три минути те го правят отново? Защо се случва това, питат Новите родители?

Забраната - да кажем „Не!“ е най-честата грешка, която допускат родителите, обучавайки децата на безопасно поведение. Тя е автоматична реакция, когато поведението на малкото може да го застрашава.

От друга страна, самата забрана има кратко действие. Тя не посочва причината за опасността и как децата да се предпазят.

Затова ви предлагаме няколко начина, с които да го направите по-добре.

1. Създайте позитивна нагласа

Трябва да отделите детето от неговото поведение. Всички деца искат да са в безопасност. Те не искат да ви тревожат (макар понякога да изглежда, че го правят нарочно). Убедете вашето, че то е добро и това не се променя, когато ограничавате неговото поведение. Никога не му казвайте, че е лошо, когато нарушава правилата. Напротив, кажете му нежно, но твърдо: „Не ти разрешавам да правиш това, защото съм загрижен/а за теб и искам да си в безопасност.“

Ако децата свързват „аз съм добър“ и „аз съм лош“ с поведението си или способността да следват инструкции, те ще приемат, че са добри, само когато се държат добре или се държат според очакванията на някой друг. Затова, когато пораснат, ще им бъде трудно да се държат „лошо“, дори когато не са в безопасност. Ще се стараят да бъдат одобрени, да не разочароват нечии очаквания, няма да могат да отстояват себе си.

2. Обяснете вашето искане ясно

Кажете на детето какво може да прави както иска и какво не му е позволено. Когато трябва да направите нещо, което вие сте забранили, непременно обяснете защо това се налага – трябва всички правила и инструкции да са пределно ясни.

3. Обяснете разликата между правила и рутина

Тичането през улицата, играта с лекарствата и други подобни са правила. Те трябва да имат важно значение и да осигуряват безопасността на децата - винаги да изисквате децата да ги спазват.

Други изисквания, като часът за лягане, времето за гледане на телевизия и подобни можете да определяте както е необходимо. Те не са правила, а част от реда в семейството и се определят от ценностите и нуждите на всеки негов член.

Прочетете останалата част от материала на сайта на Новите родители.