Много възрастни не осъзнават, че може да имат хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието (ХРНВ или от английски ADHD – attention deficit hyperactivity disorder), смятайки, че разсеяността е черта от характера им. Въпреки това то може да доведе до сериозни проблеми във всекидневието.

Ето някои от основните признаци, които могат да ви помогнат да откриете дали вие или ваш близък не страдат от подобно разстройство.

Проблеми с концентрацията

Хората с ХРНВ често не могат да спазват графици. Освен дезорганизацията и честото забравяне, може да имат следните симптоми:

- Не можете да се съсредоточите върху детайлите и да правите глупави грешки на работа.

- Вниманието ви не спира да превключва към други неща по време на монотонни лекции или дълги разговори.

- Дори и един кратък личен разговор понякога е предизвикателство: мислите ви не спират да отлитат в друга посока.

- Съзнателно или не, избягвате задачи, които изискват концентрация и умствени усилия.

- Малки ежедневни неща, като чадъри или ръкавици, често се губят.

Проблеми с управлението на времето

Приоритизирането, последователността и управлението на времето често са ужас за възрастни с ХРНВ. Ето и най-честите признаци:

- Трудности с организирането на времето на работа или чувството, че нямате контрол върху времето си и не можете да направите нищо по въпроса.

-Непрекъснато забравяте срещи, обещания или срокове.

- Систематично закъснявате без причина.

Неспокойност

Хиперактивността е много по-рядка при възрастни, отколкото при деца, но липсата на такива симптоми не означава, че нямате ADHD:

- Не можете да стоите спокойно на едно място, винаги да се намествате и мърдате, или потропвате с крака.

- Трудно ви е да чакате търпеливо.

- Постоянно искате да се движите и да действате, дори когато не е подходящо.

- Не можете да седнете задълго тихо с книга или да превите нещо друго, което изисква продължителна концентрация.

Неспирно говорене

Хиперактивността при възрастните, често засяга психологическата, а не физическата активност.

- Понякога просто не можете да спрете да говорите, независимо дали събеседникът ви иска, или не.

- Нетърпението и неспособността да изчаквате се изразява в разговорите, когато не можете да изчакате другия да завърши мисълта си, или започвате да отговаряте на въпрос, преди да сте го изслушали докрай.

Импулсивно поведение

Много възрастни, страдащи от ХРНВ, имат проблеми и с поведението – те често игнорират социалните норми, действат прибързано или казват изненадващи и неуместни неща. Типичните симптоми от тази категория са:

- Престъпване на личното пространство на другите, включително прекъсване на разговорите или дейностите на другите хора.

- Хората с ХРНВ трудно могат да са тактични в разговорите, често задават неудобни въпроси или казват спонтанни мисли на глас, за които по-късно съжаляват.