Ролята на работеща майка се смята за една от най-уязвимите – работодателите се опасяват, че тя няма да върши добре служебните си задължения поради чести отсъствия заради семейството. Често пъти и самата жена не се решава да продължи служебната си кариера, за да се отдаде на грижи за детето, но…

Вече има обосновани доказателства, че е далеч по-ценно да работите, отколкото да си останете вкъщи при хлапето.

Изследване на Harvard Business School, проведено в 24 страни, доказа категорично ползата и за децата на работещите майки – те, когато пораснат, са по-успешни в кариерата си, изграждат добри взаимоотношения и печелят повече от онези, чиито майки не работят. Това означава, че колкото повече социални модели вижда детето, толкова по-успешно е то.

Опровергава се и битуващото мнение, че служителите с малки деца не са пълноценни в работата си, защото вземат болнични; закъсняват, тъй като водят децата на градина или пък си тръгват по-рано, за да ги вземат от училище; че не са склонни да пътуват в командировка или че искат да работят на по-гъвкав график.

Според проучване, проведено по поръчка на Microsoft, 57% от шефовете смятат жените с деца за много по-ефективни служители в сравнение с бездетните им колеги.

При това 29% отчитат подобряване на работата на служителките си след раждането, а 35% - увеличаване на уменията им. В много страни вече се прилагат програми за подкрепа на работещите майка, например в Campbell Soup Company's Camden, N. J. и в много други компании има детски градини, за да могат техните служители с деца да посещават хлапетата си в работно време.

Как са свързани майчинството и работоспособността на жените?

Продължава на страницата на Новите родители.