1. Хората прекарват около 1/3 от живота си в сън (приблизително 25 години…).

2. Без храна човек може да издържи много повече време, отколкото без сън.

3. През първите 2 години, когато в семейството се появи новородено, родители губят около 6 месеца от обичайния си сън.

4. През 1984 г. за първи път е било направено изследване за лишаване от сън. Руският учен Мария Михайлова е установила, че при липса на сън, малките кученца умират в рамките на 4-5 дни, въпреки усилията и добрите грижи. Също така, колкото е по-малко кученцето, толкова по-малко време е оцелявало.

5. Жирафите спят средно само около 1.9 часа – по десетина минути около 10 пъти на ден… За сметка на това, коалите пък са най-големите поспаланковци – средно спят по 22 часа в денонощие.

6. Сънят е почти универсален за всички живи организми – насекоми, миди, риби, земноводни, птици и бозайници.

7. При делфина може да спи само едната половина на мозъка. По време на сън едното полукълбо на мозъка се намира в състояние на дълбок сън, докато другото е напълно активно. Благодарение на това, делфините не потъват, докато спят. При опасност “активната половина” събужда спящата и вече тогава делфина "мисли" какво да прави. Средно тези морски бозайници прекарват около 1/3 от живота си в сън, досущ като хората.

8. Сънят се дели на няколко вида, като основните 2 са "бавен сън" (появил се е преди около 180 милона години), представляващ пълно изключване, при което даже и очите не се движат и "RЕМ-сън" (появил се е преди около 50 милиона години), когато мозъкът е в абсолютно активно състояние. Съвременния "смесен сън" се е появил преди около 10 000 години (през неолита).

9. Сърдечно-съдовите заболявания, захарният диабет и затлъстяването са свързани със загубата на сън. Има недоказани хипотези, при които се твърди, че хората, редовно бодърстващи в периода между 00:00 и 03:00 часа, много бързо напълняват.

10. До този момент има установени точно 84 различни типове разстройства на съня.