Психологът Тай Таширо, автор на книгата „Защо ни е трудно да общуваме и защо това е прекрасно“, казва, че социално неприспособените хора  се губят в обкръжението на другите.

И макар да е съгласен, че това затруднява личните и професионалните контакти, той твърди също, че е прекрасно да бъдеш непохватен, и то по няколко причини.

1. Непохватните в общуването виждат нещата в друга светлина.

Според Таширо мнозинството хора придават голямо значение на обществения си живот, докато неприспособените не смятат, че социалните процеси са толкова важни. Това означава, че неумелите в общуването хора гледат на света по друг начин. Те може и да не забелязват онова, което виждат останалите, но затова пък пределно ясно виждат това, което убягва на другите. А това представлява сериозно предимство в днешния амбициозен свят. Освен това мнозина предпочитат компанията на онези, които се различават от останалите. Хората, които „не са като всички“, внасят разнообразие в делничния живот.

2. Социално-неприспособените са отдадени на работата си.

Таширо разказва, че такива хора умеят да се концентрират върху всяка работа, без да се страхуват от трудности, и могат да постигнат съвършенство. Изследванията показват, че по правило социално-неприспособените преуспяват в области като математика, естествени науки и техника. Те обожават научната методика и математическите правила. Харесва им да решават сложни задачи (стига те да не са от сферата на човешките взаимоотношения!). Таширо казва още, че необщителните хора обичат да пристъпват към обсъждане на темата без заобикалки и се съсредоточават върху онова, което действително ги интересува.

3. Социално-неприспособените са необикновено талантливи.

Тези, които изпитват трудности в общуването и често изпадат в неудобни ситуации,  притежават онова, което психолозите наричат „поразителен талант“. Той се проявява в дадена тясна област. Независимо към какво са насочени интересите им, те упорито се стремят да научат повече. Таширо забелязва, че такива хора могат дълго време да изпълняват една и съща рутинна дейност - нещо, което не е по силите на всеки. В психологията това се нарича „съзнателна практика“. А тя е ключът към овладяването на всяко умение. Той споделя, че зад много от новаторските открития стоят всъщност социално-неприспособени хора.

4. Да се примирим със статуса на темерут, или да придобием навици за общуване?

Според Таширо почти всички са се чувствали неловко в един или друг момент от живота си. Масовият човек проявява 32 на сто от характерните признаци, които издават неспособността за социално приспособяване.  Таширо обяснява, че тази особеност може би е заложена в гените ни. Вероятността тя да се предаде по наследство е 50 на сто при момчетата и 38 на сто при момичетата. Затова не си мислете, че може да се промените от днес за утре.

Все пак положението не е отчайващо - учените са на мнение, че е възможно да развиете социалните си навици. Много хора, които срещат трудности в общуването, използват едни и същи механизми за уреждане на социално-битови въпроси и за решаване на научни проблеми.

Таширо заключава, че необщителните хора, или казано на разговорен език темерутите, не бива да се променят насила. „Добронамерените хора не гледат отвисоко на онези, които не умеят да общуват. Непохватните в социалните контакти могат да бъдат интересни, ярки и отдадени на работата си личности, както и верни приятели“.

Няма нищо страшно, ако понякога се чувствате не на място в компанията на други. В края на краищата така ще изпъкнете с присъствието си.

Автор: Цветелина Велчева по материали на MixStuff