Понякога се изчерпваме откъм идеи или пък заради преумора въображението ни спира да работи толкова добре. Ето малко помощ за това какво можем да правим заедно с децата през свободното време през лятото, пише сайтът Новите родители.

1. Направете си крепост от кашони и се постарайте да я защитавате добре от нашественици.

2. Излезте навън и тръгнете на лов за неща, които започват с всяка буква от азбуката, Разбира се, прескочете Ь, защото, подозираме, ще ви затрудни.

3. Направете си пикник и ангажирайте малките с измислянето на менюто за него.

4. Направете си сладолед или ледени близалки.

5. Ако сте на плажа, задължително се заемете с правенето на пясъчен замък.

6. Намерете подходящи миди за украса на замъка или пък такива с дупка, за да се превърнат в герданче.

7. Отидете в гората или в парка, намерете замърсено от туристи място и се състезавайте кой ще събере най-много боклук. Победителят (нека да е детето) ще получи награда по желание (в рамките на сладолед, сладолед и половина). Не забравяйте да ползвате ръкавици, маски и чували.

8. Поканете на гости с преспиване приятелчетата на детето и им направете къмпинг. Ако имате и къща с двор, ще е велико.

Прочетете целия текст в Новите Родители.