Искрено вярвам, че самообучението е единствената форма на обучение, която съществува.

Ако искаш да провериш дали водата е завряла, не го прави с пръст.

Ако си увиснал на въже над пропаст, не се мъчи да хванеш монетата, изпаднала от джоба ти.

Ако течението те води натам, където искаш да отидеш, не се съпротивлявай.

Ако трябва да извадиш зъб, да го вадиш бавно не е проява на нежност.

Ако учтивото искане се окаже безуспешно, просто вземи онова, което ти трябва.

Бедата при победата е, че човек може да се окаже от страната на победените.

Бог обича всички нас, но от никого не е във възторг.

Никога не е построявана стена, която да казва „Добре дошъл, страннико“.

Нито едно пътешествие не е опасно за онзи, който маха от брега.

Няма такава напитка „чиста вода“, като се вземе предвид, че изчистващият фактор е алкохолът.