Bite Your Tongue!

„Прехапи си езика!” – замълчи, успокой топката, за човек в състояние на силна емоционална възбуда. Върви в пакет със следващия идиом.

Put a Sock In It

По-рязко като внушение и тон от сорта на нашето „Млъкни!”.

Let Sleeping Dogs Lie

Идеята – не си струва да се пробуждат стари спорове/остри теми, защото отново могат да предизвикат кавги. Близък по смисъл е нашият израз „Не сипвай сол в раната”.

Foam at the Mouth

Описва състояние на крайна ярост, в която човек „съска и ръмжи с пяна на уста” като бясно куче.

A Slap on the Wrist

Означава меко, но предупредително наказание. Перването през пръстите не предизвиква силна болка, но говори ясно като предупреждение за последващо провинение.

You Are What You Eat

„Ти си това, което ядеш!”

It’s a Piece of Cake!

Отнася се за нещо, което е невероятно лесно.

It Takes Two to Tango

Смисълът е в това, че някои неща не са по силите само на един. Както и отговорностите за тях.

Head Over Heels

Нещо като пиян от любов, влюбен до уши и т.н.

An Arm and a Leg

Отлична фраза, означаваща прекалено висока цена за нещо. "Майка си и баща си".

Имате ли какво да допълните? Напишете и своите любими идиоми.

Manager News