Отговори:

1. Иглата

2. Дъхът

3. Денят и нощта

4. Обядът и вечерята

5. Часовникът

6. Ябълка на ден държи доктора далеч от мен.

7. Кочан царевица

8. Гласът

9. Родени са в различни часови зони.

10. Водата

11. Хладилникът

12. Хавлията

13. Много големи ръце

14. Пощенска марка

15. Вчера, днес и утре

16. Сянката.

17. Резервната.

Източник: Новите родители