Предлагаме ви 15 въпроса за трениране на мозъка – такива, каквито се срещат в IQ тестовете. Успех!

Категория „Кое е излишното?“

От изброените думи трябва да бъде намерена тази, която не се връзва логически с останалите. Ако са възможни няколко варианта, изберете най-простия. Не става дума за външни белези като първата буква, броя на сричките или на гласните, а за смисъла. Общо време за решаване на 5-те задачи – 2 минути и половина.

1.
а. гардероб
б. телевизор
в. маса
г. диван

2.
а. Зевс
б. Хера
в. Юпитер
г. Посейдон

3.
а. Кант
б. Ницше
в. Платон
г. Хемингуей

4.
а. каламбур
б. шега
в. дяволитост
г. комедия

5.
а. лекар
б. доктор
в. професор
г. магистър

Категория „Подобни думи“
Трябва да бъде намерена думата, която е най-близка до дадената в началото. Ако са възможни няколко варианта, изберете най-простия. . Не става дума за външни белези като първата буква, броя на сричките или на гласните, а за смисъла. Общо време за решаване на 5-те задачи – 2 минути и половина.


6. Кола
а. велосипед
б. камион
в. локомотив
г. скейтборд

7. Медицина
а. рибено масло
б. капка
в. температура
г. аптека

8. Лисица
а. вълк
б. хиена
в. белка
г. овчарско куче

9. Епоха
а. династия
б. мода
в. ера
г. фаза

10. Фонтан
а. извор
б. водопад
в. устие
г. делта

Категория „Сметки с дните от седмицата“
Намерете търсения ден от седмицата. Общо време за решаване на 5-те задачи – 3 минути.

11. Завчера беше 5 дни след понеделник. Кой ден е днес?
а. неделя
б. понеделник
в. вторник
г. сряда

12. Вчера беше 8 дни след сряда. Кой ден е утре?
а. сряда
б. четвъртък
в. петък
г. събота

13. Утре е 6 дни след петък. Кой ден беше вчера?
а. вторник
б. сряда
в. четвъртък
г. петък

14. Други ден е 4 дни преди четвъртък. Кой ден беше завчера?
а. неделя
б. понеделник
в. вторник
г. сряда

15. Днес е вторник. Кой ден е 4 дни след вчера?
а. четвъртък
б. петък
в. събота
г. неделя