1. Никога не сравнявайте вашите слабости със силата на други хора!

2. Притежавайте живота си, или някой друг ще го направи!

3.  Не можем да сменим картите, които са ни се паднали, но можем да ги изиграем по най-добрия начин!

4. Изкачвайте планини, но не за да може да ви види светът, а вие да можете да видите света!

5. Ако приемете ограниченията си, ще успеете да ги прескочите и да минете отвъд тях!

6. Комфортът е враг на постиженията!

7. Не обръщайте внимание на хората, които ви казват, че не трябва да вечеряте с тях, да живеете с тях, да си лягате в леглото с тях!

8. Ако не рискувате нищо, рискувате всичко!

9. Не позволявайте на другите да управляват емоциите ви! Те са само ваши и единствено вие имате право да ги управлявате!

10. Победата ви представя на света, но поражението представя света на вас!

11. Ако не правите глупави неща докато сте млади, няма на какво да се радвате, като остареете!

12. Не си губете времето в обяснения, хората чуват това, което искат да чуят!

13. Не си почивайте след първия успех, защото ако не успеете втория път, повечето хора ще кажат, че успехът ви е бил чист късмет!

14. Всички мислят как ще променят света, но никой не мисли как ще промени себе си!

15. Личността, с която ще прекарате най-много време през живота си, сте вие. Затова опитайте се да направите себе си по-интересна личност!