След като навърши годинка, детето започва да опитва да общува все повече и чрез говор.

От отделни звуци и кратки думи, то постепенно преминава към прости фрази, стремейки се да усвои езика.

Ето как да го стимулирате и да му помогнете в този деликатен за него период, за да се почувства то по-уверено и да обогати своя речник.

В каква степен това зависи от възрастта

Няма „правилна“ възраст за проговарянето, твърдят експертите.

Има деца, които на 1 годинка вече говорят свободно, докато други трудно преодоляват този период и започват да общуват чрез езика едва на 3-4 годинки.

Но като общовалидна се счита именно възрастта след навършване на 1 годинка. Именно тогава малчуганите започват да се стремят да вербализират своите емоции, нужди и страхове, които преди това са изразявали с плач, мимики и жестове.

Между 1 и 2 години речникът на детето се състои средно от около 30 думи. Като една от тях задължително е „Не“.

То може също така да разпознава основните части на тялото, успява да свърже 2 или 3 думи в изречение и изпълнява базови задачи, ако бъде помолено – да донесе играчка или да я върне на мястото ѝ.

Между 2 и 3 години езиковите способности нарастват експоненциално. На 3 години речникът на детето се състои от около 500 думи.

То е в състояние да комбинира думите така, че да състави кратко изречение с ясно значение.

Разпознава всички основни части на тялото, знае как да изрази основните си нужди с думи, започва да осъзнава и значението на времето (вчера, утре, днес, вечер, сутрин).

Общува с играчките си като повтаря фрази, чути от родителите или в детската градина. И говори за себе си от първо лице.

Също така започва да свързва глаголите и лицата в правилните времена. Изразява с думи основните емоции, усещания, страхове и нужди.

Много деца, още преди тригодишна възраст, са в състояние правилно да броят до 10, да пеят и повтарят детски стихчета, да разпознават буквите на азбуката. Но не е задължително.

Как да стимулираме говора

Много важно е да започнете още от първите дни на бебето у дома. Говорете му постоянно и общувайте с него (докато сменяте памперса, по време на къпането и храненето, докато играете…).