Всяка майка по света е блестящ пример за безкористност, състрадание, преданост и любов. Майчинството не се поддава на логично обяснение; просто не може да го разберете, освен ако нямате собствено дете.

Майка ти вероятно никога не ти казала за някое от следните неща. Но това не означава, че не ги е изпитала - всички тях.

Често я разплакваш.

Тя плаче, когато разбира, че е бременна. Тя плача, когато те ражда. Тя плаче, когато за пръв път те държи. Тя плаче от щастие. Тя плаче от страх. Тя плаче от тревога. Тя плаче, защото чувства заедно с теб. Тя чувства болката и щастието ти и ги споделя с теб, независимо дали го разбираш или не.

Искаше последното парче от тортата.

Но когато те видя как го гледаш с тези големи очи и облизваш устните си, тя не можа да го изяде. Тя знаеше, че ще е по-щастлива, ако остане за теб.

Болеше я.

Когато дърпаше косата й, я болеше; когато я сграбчи с тези остри нокти, болеше; когато те роди, отново я болеше.