Министерството на културата осигури необходимите средства за довършване на проекта за аварийно укрепване на дромоса на Тракийската гробница на Севт III в могила ,,Голямата Косматка“, намираща се в  землището  на гр. Шипка.

Конструктивното укрепване на прочутата гробница на Севт Трети бе  извършено по силата на сключен договор на Министерството на културата с община Казанлък, а за целта бяха осигурени над 34 хиляди лева в рамките на програмата на МК за финансиране на консервационно - реставрационни дейности по недвижими културни ценности през 2016 година.

Довършителните дейности за аварийното укрепване на дромоса /коридора/ на Тракийската гробница на Севт III в могила ,,Голямата Косматка“, намираща се в  землището  на гр. Шипка, община Казанлък, по проект, финансиран от Министерството на културата, обхващаха два етапа. Първият бе свързан с укрепването на античните зидове в дромоса. Бяха  извършени дейности по внимателно многостенно, неабразивно почистване на каменната зидария, направа на декоративна фугировка и др. По време на втория етап бе извършено и възстановяване на могилния насип.

Надгробна могила „Голяма Косматка” е най-голямата от досега проучените могили от Царския некропол на Севтополис, с височина 20 м и диаметър около 90 м. В могилата се намира една от най-величествените и богати тракийски гробници - внушителен комплекс, състоящ се от представителна фасада, дромос от ломени камъни, който е необичайно дълъг - 13 метра, както и три помещения – изсечена в монолитен гранитен блок камера във форма на саркофаг, куполна камера и правоъгълна предгробна камера. През 2015 година поради течове и свличане на земни маси в дромоса /коридора/, водещ към гробната камера, гробницата беше временно затворена за посетители. Комисия, назначена със заповед на министъра на културата, направи своевременно предписания за необходимите мерки за опазване на уникалния обект.