Една жаба отишла на врачка.

- Какво виждаш? Какво ще ми се случи? – попитала жабата.

- Много скоро – отговорила врачката – ще се запознаеш с красиво и младо момиче, което ще иска да узнае всичко за теб.

- Страхотно! – казала жабата и започнала да подскача от радост – Но кога ще се запозная с нея?

- Скоро, в часа по биология – отвърнала врачката.