Въпрос към Радио Ереван:

- Какво би трябвало да се промени, за да могат българските пътища да отговарят на стандартите на Европейския Съюз?

- Стандартите на Европейския Съюз.