Не всички диаманти са еднакви. Повечето търсени брилянти са както изключително чисти така и изключително големи. В продължение на десетилетия учените се опитват да разберят кои сили трябва да се комбинират за да се формират най-ценните диаманти на Земята.

Нов анализ на несъвършенствата в тези камъни е дал отговор на този въпрос. Най-големите и чисти диаманти се формират в изолирани басейни от течен метал стотици километри под повърхността на Земята.

“Най-ценните и скъпи скъпоценни камъни се намират по съвпадение в някои от научно най-интересните части на Земята,” поясни Ивън Смит, геолог от Гемоложкия Институт на Америка. 

Източник: Science Alert