Пуснати на свобода, златни рибки се превръщат в “златни чудовища”.

Проблемът е, че обикновената домашна златна рибка, или Carassius auratus, ще стане толкова голяма, колкото позволяват ресурсите. И когато домашният любимец бъде пуснат на свобода в езеро или блато, където ресурсите са в изобилие, може да се случат изненадващи неща.

Някога малките златни рибки могат да стигнат до няколко килограма!

Според ново изследване от австралийския университет Мърдок, златните рибки са били едни от първите, които били превърнати в домашни и са били широко разпространени по цял свят. Днес те са смятат за най-инвазивния воден вид.

“Това, което много хора не разбират, че езерата и блатата са свързани с речната система, и веднъж стигнали там тези гигантски златни рибки могат сериозно да увредят местната сладководна фауна и речната екосистема,” казва Стивън Бийти от Мърдок.

Източник: Treehugger