Водните мечки или тардиградите, както са официално известни, са малки и изключително здрави аномалии, които са на практика неунищожими. Те оцеляват при пълна липса на вода, при екстремни температури и могат да оцелеят дори в студения вакуум на космоса.

Екип от учени в Япония е изследвал техния геном и най-накрая имаме яснота по въпроса, как те са станали толкова “здрави.” Оказва се, че тардиградите са развили различни полезни “инструменти,” които са им позволят да избягват смъртта отново и отново, включително и специален протеин, който служи като радиационен щит на тяхната ДНК! Сред аномалиите, които те са намерили в генома на това миниатюрно създание е и протеина, наречен Dsup, който подтиска радиационните увреждания.

А което е дори още по-интересно, учените са показали, че когато се вложи в човешки клетки, този блокиращ радиацията протеин също намалява пораженията върху човешката ДНК от рентгенови лъчи с 40%.

Екипът е провел изследванията върху специален вид тардигради, Ramazzottius varieornatus, за които се смята, че са най-издръжливите от вида.

Източник: Science Alert