Токсични наночастици от замърсяване на въздуха бяха открити в мозъчната тъкан на хора за първи път, и изследването ги свързва с повишен риск от болестта на Алцхаймер.

За частиците вече бе известно, че се намират в човешкия мозък, но изследователите предполагаха, че те се произвеждат от нашите тела. Сега, малък екип от учени във Великобритания откри, че всъщност те са директен продукт от замърсения въздух.

“Това е откритие, и сега ще започне изцяло ново проучване на този проблем, като потенциало една от причините за Алцхаймер,” казва учен от екипа, Барбара Маер от университета Ланкастър.

“Сега има сериозна причина да се направят задълбочени епидемиологични тестове и тестове за токсичност, защото тези частици са в такова изобилие и хората сме изложени на тях.”

Маер и нейният екип са изследвали мозъчната тъкан на 37 души в Манчестър, Великобритания и Мексико Сити, на възраст между 3 и 92 години. Всеки от тях е съдържал частици от вида на железния оксид, наречен магнетит, и то не само следи от тях, а сериозни количества.

Магнетитът бил два вида: кръгли частички и ъгловати кристали. “Кристалните форми най-вероятно имат естествен произход, като например желязото, което идва от клетките на организма, но кръглите частици обикновено се получават след стопяване на желязото при високи температури, което става при изгарянето на горива,” обяснява Клеър Уилсон от екипа. 

Източник: Science Alert