Да дишаш или да не дишаш, понякога това е въпросът. Какво би станало с повечето от живите същества, които са нуждаят от кислород, за да живеят, ако бяха потопени в езеро с температура на водата около точката на замръзване и захлупено с леден похлупак в продължение на 100 дни? Очевидно, в огромния процент случаи, всяко подобно същество би умряло от недостиг на кислород. Но не точно така стоят нещата с костенурките.

Те са ектотерми, т.е. животни, които разчитат на външни източници на топлина. Температурата на тялото на костенурката следва температурата на нейната среда. И ако температурата в езерото е 1 градус по Целзий то това ще е и температурата на тялото на костенурката в него. Но те имат, разбира се, бели дробове, и дишат през тях. Тогава как е възможно да оцелеят в описаните по-горе условия, където ледът им пречи да достигнат до кислорода от въздуха? Отговорът се крие във връзката между тяхното дишане и метаболизма им.

Колкото по-студено става, толкова повече се забавя техния метаболизъм, което означава по-слаба необходимост от енергия и кислород. Когато костенурките хибернират, те разчитат на съхранената енергия и получават кислород от водата на езерото, като движат тялото си, което е наситено с кръвоносни съдове. А областта, в която съдовете са разположени най-много и най-плътно е именно … задника на костенурката. Затова, технически или не, костенурките наистина дишат със задниците си и това дори е означено със специален термин: клоачна респирация.

Science Alert