За първи път от 60 години насам се излюпи къдроглаво пеликанче в блато Песчина на остров Персин (Белене). Екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) имаше шанса на няколко пъти да види малкото, което любопитно се надигаше от гнездото, под зоркия поглед на възрастната птица.

Това е голямо природозащитно събитие, тъй като къдроглавите пеликани са световно защитен вид  и колонията на остров Персин е новосформирана. През април птици от вида заеха една от наколните дървени платформи в блато Песчина в Природен парк „Персина“.

Досега единственото гнездовище на този рядък вид у нас бе в езерото Сребърна. Сформирането на втора активна колония увеличава шансовете на вида в България да оцелее, защото, когато е концентриран на едно място, е уязвим от всякакви заплахи, например болести, климатични явления и др.

В момента още десетина двойки къдроглави пеликани мътят. Интересно е да се отбележи, че на същата платформа са свили гнезда и мътят 3-4 двойки розови пеликани – вид, който се счита за  изчезнал като гнездящ в нашата страна, което прави успеха още по-значим от природозащитна гледна точка. Следващите седмици се очаква излюпването на малките. Екипът на БДЗП продължава да следи ситуацията около колонията.     

Gallery

Снимка: Свилен Чешмеджиев / БДЗП