Повечето хора, които “живеят зелено”, рециклират и знаят, че това води до много финансови, екологични и социални ползи. Но само малка част са наясно как да го правят правилно. Неправилното рециклиране може да донесе примеси, които да влошат качеството на рециклирания материал. Добрата новина е, че правилното рециклиране не изисква особени усилия.

Ето няколко съвета:

1. Махайте капачките на бутилките за еднократна употреба. Те не могат да бъдат рециклирани. Когато попаднат в завода за преработка на отпадъци, бутилките, които все още имат капачки, се изхвърлят вместо да се рециклират, защото работникът би изгубил твърде много време в махане на капачката.

2. Не оставяйте за рециклиране нищо, по което има остатъци от храна. Това важи за кутии от пица, салфетки, картонени чинии и всичко, което сте използвали, за да попиете разлята течност (различна от вода). Хранителните вещества водят до нежелани примеси при производството на продукти от рециклирани материали, което ги прави негодни за употреба. Вместо да хвърляте цялата кутия от пица, откъснете капака и всички незамърсени части и предайте за рециклиране само тях.

3. Мийте всичко. Рециклирането е по-ефективно, ако предадените предмети са предварително измити, а и така си спестявате неприятните миризми в кошчето за боклук. Не прекалявайте с търкането, просто изплакнете съдовете и отстранете хартиените етикети от стъклените или пластмасовите бутилки.

4. Проверете какъв тип пластмаса може да рециклира местният завод за преработка на отпадъци. Съществуват различни видове пластмаса и не всички от тях могат да бъдат рециклирани. Проверете номера, изписан в символа за рециклиране върху продукта и предавайте само пластмаса, която може да бъде преработена.

5. Внимавайте с хартията. Хартията, която е минала през шредер, е с по-малка дължина на хартиените нишки, което означава, че от нея не могат да се получат качествени рециклирани продукти. Не предавайте за рециклиране твърде ярко оцветена хартия, както и восъчна хартия или кaдастрон. Най-ефективно се рециклират стари тетрадки или хартия за принтер. Не си играйте да махате прозрачните найлонови „прозорчета” на пликовете, те не пречат на рециклирането.

6. Не изхвърляйте найлоновите торбички в контейнерите за рециклиране. Вместо това проверете дали в квартала ви има супермаркет, който ги събира и рециклира. Или най-добре си вземете платнена торбичка за многократна употреба.