Когато погледнем небето, гледката е плоска и двуизмерна. Тогава как астрономите изчисляват разстоянията от звезди и галактики до Земята?

Юан-Сен Тинг ни показва как тригонометричните паралакси, стандартните свещи и други ни помагат да определим разстоянието до обекти на няколко милиарда светлинни години от Земята.

Налични са субтитри на български.