Земетресенията са едни от най-смъртоносните природни бедствия, и въпреки че представляват само 7.5% от тях, те дават цели 37% от смъртните случаи, или непропорционално голям процент на фона на разпространеността си. Онова, което е характерно за земетресенията е, че процентът от смъртните случаи зависи от това до каква степен е развита страната, в която то се случва. Двата най-важни фактора за високата смъртност при земетресенията са неадекватното градско планиране и ниското качество на строителство при изпълнението на сградите.

Екип от изобретатели е създал концепция за нов вид основи на сградите, които ще са едновременни изключително евтини, оригинални и ефективни и ще разрешат друг, страничен проблем на държавите, а именно, ще елиминира цял отрасъл от отпадъци – старите автомобилни гуми. Ключовият компонент на новите сгради основи ще бъдат парчета от гуми, които са печално трудни за рециклиране и отпадъчни съхраняване. Но новите основи ще могат именно благодарение на гумените си съставки, да абсорбират по-добре сеизмичната енергия и така да предотвратят срутването на сградата по време на земетресение.

Science Alert