Ходенето по и отскачането от течности е невъзможно, нали? Е, може би всъщност е съвсем възможно, ако става въпрос за т.н. не-Нютонови течности, които се сгъстяват, когато към тях се приложи сила, например, както когато скочите върху нея. Вижте това невероятно забавление на студенти по химия, които не спират да правят невъзможни неща с вана, пълна с такава течност ето тук