Строители проверяват звукоизолацията на нов блок:

- Жоро, чуваш ли ме?

- Не викай! Даже те и виждам!