Блондинка звъни в офиса на интернет доставчика си: 

- Не мога да вляза в интернет.

- Сигурна ли сте, че въвеждате правилно паролата? 

- Да, шест звездички...