- Купих си нов антирадар! На триста метра от катаджията започва да предупреждава:

- Вади парите... Вади парите...