Учените разработиха нов вид транзисторен лазер, който може да превключва между две стабилни състояния на енергията – електронно и фотонно, и който един ден ще може да осигури пренос на данни 100 пъти по-бързо от конвенционалните цифрови устройства.

Прототипът на транзистор има свойството наречено бистабилност – възможността един превключвател да превключва между оптически и електрически изходен сигнал.

Това може да помогне за разработването на компютърни системи, базирани на светлина, където данните се прехврълят между полупроводниците от фотони, а не от електрони.

“Създаването на транзистор с електрическа и оптическа бистабилност и вграждането му в компютърен чип ще увеличи значително скоростите на обработка”, обяснява инженерът по микроелектроника Милтън Фенг. Причината за това е, че устройствата ще могат да комуникират без интерференцията, която се получава в транзисторите, които са базирани само на електрони.”

Източник: Science Alert