Много поколения преди нас са си мислели, че са достигнали апогея на технологичния напредък. Но ако се върнем сто години назад, технологиите, които днес приемаме за даденост, биха изглеждали като невъзможна магия. Така че ще има ли момент, в който наистина да достигнем предела на технологичния прогрес? И ако да, наближаваме ли го?

Клемент Видал се позовава на Скалата на Кардашев, за да научи отговора.

Урок на Клемент Видал, анимация от CUB animation.

Налични са субтитри на български.