Днес автоматите, в които можем да пуснем монета и да си купим напитки, кафе или вестник, са част от всекидневието. Те обаче не са толкова съвременен уред, колкото мнозина си мислят.

Първият подобен апарат бил изобретен още през І век пр. Хр. от древногръцкия математик и инженер Херон Александрийски.

Използвайки механизъм с контратежест и метална монета, от него жителите на Александия можели да си купят... светена вода.