Учени разработиха тънки и гъвкави батерии за устройства, които са имплантират в човешкото тяло и не използват опасни химически вещества. Вместо това ги заместват с биологически съвместими течности.

Нужно е течностите да са базирани на натрий, като едната трябва да използва солен разтвор, а другата - клетъчни култури. Тази иновативна технология може да промени начина, по който захранваме мобилните устройства за лично носене (и дори медицинските импланти).

“Досегашните гъвкави батерии използваха запалими и огнеопасни органични или корозивни електролити, които имат много лоша съвместимост дори с мобилните устройства, камо ли за медицинските импланти,” обяснява д-р Уанг от университета Фудан в Китай. 

Източник: Science Alert