Истината е, че всички сме вадили своите флашки, преди да ги разкачим софтуерно, както непрекъснато ни подканват компютрите. Моменталното наказание е укоряващият прозорец, който веднага изскача, след като забравим да направим това, което ни се казва. Но след като отново вкарате флашката в гнездото, не може да се стърпите и се питате: наистина ли има значение дали софтуерно разкачаме стиковете или вандалски ги измъкваме?

Ето как стоят нещата в действителност. “Сигурното разкачане” преустановява всички активни дейности по записването на информация по флашката (както и от нея на харддиска). Предупреждава всички намесени програми, които си комуникират с флашката, че дискът вече не е там. Накратко, ако изчакате онези 30 досадни секунди, ще си спестите редица потенциални проблеми - от това да изгубите файл, който е бил запазен на флашката дори и преди няколко часа, до окончателното й съсипване.

Източник: Science Alert