Обичате киното и предизвикателствата? 

Опитайте се да познаете името на филма по показаните емоджита.

Успех!

1. Кой е този филм?

 

2. Кой е този филм?

 

3. Кой е този филм?

 

4. Кой е този филм?

 

5. Кой е този филм?

 

6. Кой е този филм?

 

7. Кой е този филм?

 

8. Кой е този филм?

 

9. Кой е този филм?

 

10. Кой е този филм?

 

11. Кой е този филм?

 

12. Кой е този филм?

 

13. Кой е този филм?

 

14. Кой е този филм?

 

15. Кой е този филм?

 

16. Кой е този филм?

 

17. Кой е този филм?

 

18. Кой е този филм?

 

19. Кой е този филм?

 

20. Кой е този филм?

Ще намерите отговорите на следващата страница.