Какво ще кажете за "умна" боя, която е способна да открива цепнатините в бетона? Такова нещо всъщност съществува, предава сп. „Сианс е авнир”.

Тя е създадена хем за да разкрасява, хем  за да се наблюдава стабилността на сгради. Базирана е върху боя, която съдържа електропроводими материали, като например мед. След като боята е нанесена, електроди опасват цялата структурата. След това софтуер командва пускането на слаб електрически ток между два електрода и регистрира електрическия потенциал около всички електроди.

Събраните данни впоследствие се използват, за да се разбере каква е електропроводимостта на нанесената по структурата боя. Ако електропроводимостта намалява, това означава, че структурата е повредена или че по нея са се появили цепнатини.

Изследователите са създали алгоритъм, който позволява да се установи местонахождението на повредата или цепнатината.