В Техническия университет – филиал Пловдив учат ръка-робот да помага на хора със специални потребности, съобщават от висшето училище, цитирано от БНР. Роботът „Кинова“ идва от Канада, където служи на инвалиди да облекчат трудностите на ежедневието. Той е предназначен за поддържаща екипировка на хора с двигателни проблеми. Финансирането е със средства от проекта за изграждане на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. 

Роботизираната ръка може да сипе вода в чаша и да я поднесе до устата на почти неподвижния човек, така че той да пие.  Може да му подаде предмет, от който се нуждае.“ - разказва гл. ас. д-р Васил Попов от катедра „Системи за управление“ на Техническия университет – Пловдив. Той е един от най-младите учени в университета с образователна и научна степен „доктор“, а неговата научна насоченост е в роботиката. 

Целта на преподавателите е заедно със студентите да се даде шанс на ръката робот да добие много повече умения. Например да държи лъжица или вилица и да храни от чиния нуждаещият се човек. И да се движи в затворено помещение, без да нанесе щети върху предметите и върху хората. 

Студентите са убедени, че скоро ще дадат „слух“ и „зрение“ на робота като се поставят допълнителни сензори. 

Студенти от магистърската степен в катедра „Системи за управление“ на Техническия университет – филиал Пловдив задължително се обучават с роботите и има вече разработени дипломни работи с тях. Те са посветени на позиционирането в пространството на робота-ръка, което е кинематиката на робота.