Изкуственият интелект не е свързан само с поемането на контрол от роботите, а най-вече означава бърза и ефективна обработка на разнообразни бази данни за решения във всяка област на живота. Геопространствените бази данни се събират в изобилие всеки ден във всяка една точка на света – от камерите, сензорите и сателитите. За да разреши проблема с разчитането на масивите от бази данни компанията „Локхийд Мартин“ прилага успешно инструменти за дигитална трансформация като изкуствен интелект (ИИ) и обучение на машините (ОИ).

Борба с пожарите

С помощта на когнитивен ИИ/ОИ мениджър, който използва набор от команди за контрол, се изпращат съобщения до съответните противопожарни служби за скоростна реакция в случай на пожар. Системата използва локални сензори, за да предостави възможно най-точната информация за пожара и да предотврати неговото разрастване. „Благодарение на ИИ за броени минути се прави т. нар. карта на пожара, което иначе отнема часове. Освен това можем да изчислим до каква степен пожарът ще са разрасне в рамките на няколко часа, вместо за няколко дни.“, каза Дан Лордън, мениджър ИИ в „Локхийд Мартин“.

Къде е моята кола, къде е най-близкият сладолед?

Когнитивният асистент на „Локхийд Мартин“ (Tip & Cue) използва ИИ/ОИ автономен алгоритъм, за да „отвърне“ на кратко гласово запитване на английски език, например „Къде се намира най-близкият сладолед“ или „Къде паркирах“, за да предостави информация в рамките на секунди. Асистентът се обучава с всяко ново запитване и бързо се адаптира към всяка различна ситуация.

Локализация на самолети и кораби

Друг иновативен инструмент на компанията е разпознаване на движещ се обект и разпознаване на пиксел с помощта на сателитни снимки, които могат да локализират самолет, кораб или разрушена инфраструктура. „Технологиите за ОИ могат успешно да се прилагат в мегаполиси и бързо развиващи се градове, като дават информация за локацията и времето за построяване на нови сгради“, каза Дом ЛьоДук, инженер обработка на изображения в „Локхийд Мартин“.

Друг иновативно приложение, основано на игрови алгоритъм, е TruthTrail с помощта на което служителите, обучаващи машини, са възнаградени за усилията с различен тип достижения, когато въвеждат много нови изображения. Алгоритъмът умее да следи и реакциите, и решенията на служителите по време на работния процес.