Киви е уникална птица, една от най-древните в света. Тя еволюира в среда без бозайници, но е развила някои характерни за тях белези. Телесната ѝ температура например е по-ниска от температурата на повечето птици, но в рамките на нормалното за много бозайници.

Киви е единствената птица в света, която няма опашка.

В хода на еволюцията е загубила своите крила и способността си да лети. Адаптирана е към наземен начин на живот, като е активна предимно нощем. За сметка на това са се развили къси, здрави и силни крака, които съставляват около една трета от общата телесна маса на птицата.

Има най-закърнялото зрение сред птиците, но за сметка на това е развила изключително силно обоняние, като ноздрите й са разположени близо до самия връх на клюна. Обонянието е свързано с особените отвори на носа на кивито, които не се намират в корените на клюна, както при другите птици, а са разположени на върха му.

Когато търсят храна, птиците разравят с клюна си шумата и пръстта.

В основата на клюна им се намират допълнителни пера, за да могат да се ориентират в тъмното – същата роля изпълняват мустаците при котките.

Кивито е впечатляващо и със своите миниатюрни размери. Мъжките достигат до 60 см дължина и 35 см височина, а тежат между 1 и 5 кг. Женските са малко по-големи и по-тежки.

Киви е национален символ на Нова Зеландия. Името е широко разпространено и се използва за именуване на различни стоки и предмети, включително на плода киви. С термина „киви“ наричат и населението на Нова Зеландия.