Водата покрива 71% от повърхността на планетата. Въпреки това повече от половината от населението на света страда от изключителен недостиг на вода за най-малко един месец в годината.

Сегашните прогнози предвиждат, че до 2040 г. броят на държавите, които изпитват затруднения с достъпа до чиста вода, ще се увеличи с 20.

На фона на тези мрачни статистики няма как да не се запитаме "Изчерпва ли се чистата вода на Земята?".

Балшер Сингх Сидху разглежда по-отблизо потреблението на вода. Урок на Балшер Сингх Сидху, режисиран от Kozmonot Animation Studio.

Налични са субтитри на български.