Закон на Архимед: Всяко тяло, потопено във вода, може да се смята за загубено, ако не изплува на повърхността.

Закон за гравитацията: Предметите падат така, че да причинят максимални щети.

Закон за термодинамиката: Оставени на себе си, нещата вървят от зле към по-зле.

"Златно правило" на механиката: Ако не си намажеш, няма да ядеш!

Правило на лявата ръка: Да не знае какво прави дясната.

Главен закон за движението: Все пак прътите не трябва да бъдат повече от колелата.