Първи закон на лабораториката:

"Горещите и студентите стъкленици изглеждат ЕДНАКВО!"

Най-важният химически закон:
"НИКОГА не облизвай лъжицата!"

Утешителна теорема на Пол Армитидж:
"Не всичко, което блести е злато, но поне съдържа свободни електрони"