Призрачни светове убиват квантовата котка на Шрьодингер

24 август 2016 г., 11:20
4080

Sandy MacKenzie / Shutterstock

Странният и неразбираем квантов свят е знак за съществуването на много обикновени но невидими светове, които споделят пространството с нас, според смела нова теория.

Нов подход към проблемите на квантовата механика елиминира много от известните квантови странности, включително ключовия проблем за квантовия дуализъм, където квантовите обекти се разглеждат едновременно и като частици и като вълни.

Накратко, новият подход, наречен Много Взаимодействащи Светове (развивайки популярната интерпретация на квантовата механика, създадена от Хю Евърет III  през 50-тте Много Светове) премахва ключовото от създаването й понятие за квантовата механика, наречено вълнова функция, заедно с математическото уравнение, което я описва.

В замяна, поставя на нейно място огромен но краен брой съвсем обикновени светове, които са “паралелни” на нашия и сблъсъците с които предизвикват познатото странно поведение на квантовия свят.

Според авторите на теорията, Хауърд Уайзман и неговите колеги от университета Грифит в Куинсленд, Австралия, тези светове са съвсем стандартни във физическия смисъл на думата, и всеки от тях следва класическите закони на Нютоновата физика.

В сърцето на новата теория стои идеята, че частиците от нашия свят взаимодействат с частиците от другите светове и биват “бутани” от тях. Така, всичко, което тук наблюдаваме като квантова странност е всъщност ефект от тези взаимодействия.

“Един начин да мислим за това е да си представим, че всички други светове съществуват в същото пространство като нашето,” казва Уайзман. Другите светове са основно “”невидими” за нас защото взаимодействат с нашия свят само при много специални условия и по минимален начин, като водещият принцип за тези взаимодействия е съществуването на сила, която действа между сходни частици в различните светове. Но това взаимодействие е достатъчно да се обясни квантовата странност, която наблюдаваме в нашия свят, твърдят Уайзман и колегите му.

За да демонстрират идеята, ученият и колегите му са показали математически как новата теория може да обясни определени ефекти. “Първото нещо, което трябва да направите е да покажете, че новата теория може да възпроизведе резултати, защото стандартната квантова механика е била тествана до изключителна точност,” казва Уайзман.

Екипът е избрал класически и много влиятелен експеримент в квантовата механика, известния експеримент с двата процепа, който се взима като водещо доказателство за дуалистичната природа на квантовите обекти, които се държат както като вълни, така и като частици.

Екипът твърди, че резултатите от наблюденията на експеримента с двата процепа могат да бъдат обяснени с взаимодействията на частиците от нашия свят с фантомни фотони от “само” 41 други, “призрачни свята.”

Източник: New Scientist

Коментари