Според ново изследване, ако творите по 45 минути на ден, независимо дали сте опитен скулптор или едва спазвате линиите за оцветяване, тази практика може да помогне за намаляване на нивата на хормоните на стреса, информира IFL Science.

Въпреки че екипът зад изследването е предполагал терапевтичното влияние на изкуството, донякъде е изненадан от откритието, че дори и тези, които напълно куцат в творенето, изглежда изпитват същата полза като напълно завършени артисти.

За провеждане на своето изследване учените събират 39 участника с различни артистични способности, които да вземат участие в 45-та минутна творческа сесия с помощта на набор от материали като глина, маркери и колаж. Всеки доброволец е напълно свободен да използва тези ресурси, както поиска, без правила или насоки.

Както преди, така и след сесията, учените взимат проба от “творчески сокове” на участниците под формата на слюнка. Чрез анализ на тези проби, екипът е в състояние да определи как изкуството влияе на ниво на слюнчения кортизол у човек - хормон, който е силно свързан със стреса.

По този начин, те откриват, че при 75 на 100 от участниците е налице намаляване нивата на кортизола след 45-минутната сесия. Докато учените предполагат  този ефект, техните резултати всъщност не показват корелация между артистичните способности и степента, в която са спаднали нивата на кортизола.

В изявление, съавторът на проучването Гирижа Кармал обяснява, че резултатите от експеримента “са едновременно изненадващи и не толкова “, добавяйки, че  “не е изненадващо, тъй като това е основната идея на арт-терапията: Всеки може да бъде творчески настроен при наличието на благоприятна обстановка. Предвид това, очаквах, че може би ефектът ще бъдат по-силен при тези, които имат предишен опит в изкуството”.

Изследването дава забележителен поглед върху това как някои преживявания са свързани с промени в нивата на кортизола и намаляване на стреса, но са необходими допълнителни изследвания, за да се разбере напълно тази връзка.