Негативното очакване може да блокира действието на силни медикаменти. Това установиха германски учени в изследване, по време на което предизвиквали болка у доброволци и впоследствие измервали въздействието на обезболяващо лекарство върху тях при различни условия, съобщи в. "Ди Велт".

Резултатът: Когато хората знаели, че ще им бъде даден аналгетик, действието му се усилвало. Ако пък били убедени, че след инжекцията болката ще се усили, тя наистина се усилвала, независимо, че поемали същия аналгетик. Ефектът бил проследен и в мозъчната активност.

Екипът от университетската клиника в Хамбург-Епендорф предизвикал болка от парене у 22-ма души между 21 и 40 г. След това на всички бил инжектиран ремифентанил - силно, съдържащо опиумоподобни вещества, обезболяващо.

При първия опит доброволците не знаели, че получават лек срещу болката, и съответно не очаквали тя да намалее. При втория им било казано, че им инжектират обезболяващо. При третия ги оставили с впечатлението, че не получават никакво лекарство и дори, че болката може д се усили, въпреки, че им дали същото количество ремифентанил.

В първия случай лекарството си свършило работата - облекчило болката. Във втория резултатът бил много по-силен - когато очаквали положителното действие на медикамента, ефектът му се удвоил, въпреки че дозата била същата.

Съвсем друго се оказало положението, когато пациентите очаквали влошаване на положението си - въпреки че количеството на лекарството било същото, силата на болката се възвърнала след приемането му.

"Негативното очакване и страхът от болка унищожиха напълно ефекта на медикамента", казва ръководителката наизследването Улрике Бингел. "Болката беше такава, сякаш въобще не са взимали лекарство."

Паралелно с наблюденията учените проследили мозъчната активност на участниците в експеримента с магнитно-резонансен томограф. И това изследване потвърдило, че конкретното очакване повлияло на ефекта на лекарството.

"На пациентите трябва целенасочено да се обяснява какво се очаква от лечението им и така да се създават положителни нагласи у тях и да се избягват отрицателните", убедена е д-р Бингел.