С малки уши и практически слепи, къртиците търсят своята любима храна - земните червеи - с носовете си. Сега ново изследване показва, че тези същества откриват храната си като подушват в стерео.

Това означава, че те са способни до усещат малки разлики в силата на миризмата с двете си ноздри.

"Стерео обонянието директно помага на къртиците да откриват храна", обяснява Упиндер Бала, невробиолог от Националния център по биологични науки в Бангалоре, Индия. "То показва, че колкото повече се приближават към източника на миризмата, толкова повече те разчитат на двойното си обоняние".

Стерео обонянието се среща често при бозайниците, но досега не се знаеше, че то се отнася и до обикновените къртици.

За да изследва на практика това явление, екипът на Бала е конструирал камера с 15 хранилки, разпръснати в полукръг. Къртиците, поставени в камерата, трябвало да открият червеи, скрити в една от хранилките само по миризмата. Достатъчно им било да подушат само няколко пъти и веднага се отправили в правилната посока.

Когато обаче едната им ноздра била запушена веднага настъпили промени. При запушване на лявата ноздра, къртиците масово се отклонили на дясно от целта. При запушване на дясната пък тръгнали на ляво. Когато учените постави тапи с кръстосана миризма между ляво и дясно, това тотално объркало къртиците. Те просто се лутали наоколо и изобщо не успели да стигнат до червея.

"Това е ясно доказателство, че обонянието им работи в стерео и смяната на тапите в ноздрите изцяло обърква къртиците", заключва Упиндер Бала.