Хората, които имат силни социални връзки имат по-слаби настинки от тези, които са самотни, откри ново изследване.

Самотните хора обаче не получват по-често настинки от социално активните хора.

Самотата вече е била изследвана за връзки с други физически проблеми:

“Самотата излага хората на риск от преждевременна смърт и на риск от различни физически болести. Научни изследвания показаха, че различни психо-социални фактори, като това да се чувствате отхвърлен или изоставен или просто да нямате активен социален живот кара хората да се чувстват по-зле физически, ментално и емоционално,” обяснява Анджи Лерой, водещата авторка на изследването.

Изследването е включвало нарочното причиняване на настинки при хора, които са били изолирани в хотел за пет дена.

Резултатите показали, че самотните и социално активните хора са получавали настинки по един и същ начин. Но разликата е била, че нестинките при самотните хора са били много по-жестоки отколкото при другите.