Две участнички в проучване са кандидатствали по 400 различни обяви за работа, за да тестват ефекта на облеклото по време на интервюта. Оказало се, че жените чийто автобиографии са включвали техни снимки с изрязано деколте или по-разкриващи горнища, са имали 5 пъти по-голям шанс да бъдат поканени на интервю. 

Изследването е продължило 5 години и в рамките на него жените са пускали автобиографии за позиции в счетоводство и търговия. Всяка е кандидатствала за по 200 различни позиции, като е подавала почти еднакви CV-та. Единствената разлика е била, че половината от тях са съдържали снимка, на която жената е била облечена консервативно, а на другата половина - по-разкриващо.

Резултатите показали наистина забележима разлика.

В случаите, когато жените са кандидатствали за търговски позиции и са предоставяли по-провокативна снимка, те са получили 62 покани повече за интервюта. С други думи - 5 пъти повече от броя на интервютата, когато в CV-то е имало снимка с по-консервативен изглед.