Тестове на останките от варовиковата пещера в църквата на Светата Сепулхра в Йерусалим са датирали гробницата, в която се смята, че е бил погребан Иисус Христос, с дата от 345 г.о.н.е, според Нешънъл Джиографик. Пещерата, която е най-старата архитектурна следа на мястото, е на възраст от около 1700 години. Възрастта е била установена след анализ на химическите вещества от останките, които са потвърдили в продължение на колко години пещерата не е била излагана на слънце.

Районът се смята за мястото на разпъването на кръст на Христос, както и за мястото на неговото погребение и възкръсване, и се споменава в Библията като Калвари или Голгота. Археологическо изследване на локацията е открило, че гробницата никога не е била местена. Според новия Завет разпъването на Христос се е случило или през 30 г.о.н.е. или през 33 г.о.н.е. Но изследванията показват, че римляните са издигнали гробницата чак през 326 г. о.н.е, което съвпада с управлението на император Константин I.

Science Alert