Преди 80 години италиански физик прогнозира съществуването на странна елементарна частица, която съществува едновременно като материя и антиматерия. Наречена Фермионът Майорана, това мистериозно състояние на материята предизвика търсене, което продължи с десетилетия. За първи път, по рано през годината, учените получиха първото истинско доказателство за съществуването на тази частица.

Сега, физици от Китай, засякоха изплъзваща се квази-частица, която има поведение точно както на фермиона Майорана.

В стандартния модел на физиката всяка частица има своя античастица. Обикновено античастиците са съвсем отделни частици, като най-често имат същата маса, но обратен заряд на заряда на своята частица-партньор. Дори електрически неутралните частици като неутрона имат свои античастици: неутронът е съставен от кварки за разлика от антинеутрона, който е съставен от антикварки.

В много редки случаи частици, които нямат маса и заряд могат да служат като свои собствени античастици, като например фотоните и хипотетичните гравитони. 

Източник: Science Alert